Bager & Konditor

Bager & Konditor

Bagerfaget er et af de ældste håndværk vi har, og konditorfaget er bygget op af stolte traditioner

Nytænkning fylder mere og mere i begge fag, så er du nysgerrig på fagenes traditioner og kan lide at skabe nye trends inden for fx bagværk, så er konditor- eller bagerfaget oplagt for dig.

Arbejdet som bager og konditor

En vigtig del af arbejdet går ud på at fremstille et produkt, der tiltrækker kunderne. Som bager/konditor lærer du også om beregning af indkøb og salg.

En bager/konditor kan arbejde på brød- og kagefabrikker eller i bagerier/bagerafdelinger eller konditorier. Der er også mulighed for at starte egen virksomhed.

Om uddannelsen til bager og konditor

Som bager- eller konditorelev vil du blive præsenteret for traditionsbundne opgaver, og du vil ligeledes erhverve dig værktøjer til at kunne imødegå kunden og branchens ønske om udvikling og kreativitet.

Her er eksempler på, hvad du som bagerelev specifikt kan møde af opgaver:

 • Fremstilling af klassisk bagværk som fx franskbrød, surdejsbrød
 • Du bliver ligeledes stillet opgaver hvor du bliver bedt om at kreerer et produkt eller nyfortolke en klassiker
 • Du lærer, hvordan man planlægger, sammenstykker og prioriterer en arbejdsdag ud fra virksomhedens/kundens behov

Her er eksempler på, hvad du som konditorelev kan møde af opgaver:

 • Fremstilling af klassiske kager som fx Overflødighedshorn og kendte klassiske kager som Sarah Bernard kager og flødeskumskager
 • Du bliver ligeledes stillet opgaver hvor du bliver bedt om at kreerer et produkt eller nyfortolke en klassiker
 • Du lærer, hvordan man planlægger, sammenstykker og prioriterer en arbejdsdag ud fra virksomheden/kundens behov

Personligt vil du ligeledes udvikle dig undervejs i uddannelsesforløbet.

Konditorfaget henter meget inspiration fra udlandet, fx Frankrig, Schweiz og USA. Derfor sprog er en vigtig egenskab, da viden og inspiration også hentes via vores digitale medier. Fx en filmsekvens på YouTube, hvor en franskmand viser en specifik teknik eller et produkt.

Færdiguddannede konditorer og bagere tager i højere grad til udlandet for at gøre karriere, så sproglige egenskaber vil du kunne dyrke og drage nytte af i dit forløb.

Tålmodighed og koncentration er utroligt vigtige elementer i din uddannelse som bager eller konditor, og dem arbejder du med undervejs.

Forstil dig et ønske fra en kunde, som du har sagt ja til, men som ikke er afprøvet i praksis, fordi det netop er en uprøvet og ny bestilling - dette kræver netop tålmodighed og koncentration som nævnt ovenfor.

Bager- & Konditoruddannelsens opbygning

Opbygning bager og konditoruddannelsen

Uddannelsen til bager & konditor består af to trin. Trin 1 er Bagværker, det bliver man efter 2 år - og først derefter fortsætter man på uddannelsens sidste trin, specialet, som konditor eller som bager. Både specialet bager og konditor tager 1 år og 6 måneder at gennemføre.

Gennem hele hovedforløbet veksles der mellem skoleforløb og praktikperioder, hvor du bruger de ting, som du lærer på skoleopholdene.

Skoleophold

 • Bagværkerelever skal på 2 skoleophold af 4 ugers varighed - i slutningen af skoleophold nr. 2 skal du til en bagværkereksamen.
 • Konditorelever skal på 5 skoleophold, hvor de 4 ophold er på 4 uger, og det sidste er på 3 uger. Efter 5. skoleophold skal du til konditorfagets afsluttende svendeprøve, og når den er bestået, er du konditorsvend.   
 • Bagerelever skal på 5 skoleophold, hvor de 3 ophold er på 4 uger, et på 3 uger, og det sidste er på 2 uger. Efter 5.skoleophold skal du til bagerfagets afsluttende svendeprøve, og når den er bestået, er du bagersvend.   

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Brødproduktion
 • Dessertproduktion
 • Flødekager og lagkager
 • Rullede deje
 • Rørte kager
 • Piskede masser

Du skal også have fag som egenkontrol og arbejdspladsvurdering, varekendskab samt salg og service.

EUX

Du kan også tage bager/konditoruddannelsen som EUX. EUX er en ny ungdomsuddannelse, der er unik, fordi du får to uddannelser i én. Med EUX får du både en fuld bager/konditoruddannelse og en gymnasial eksamen. 

På GF1 og GF2 vil du have andre grundfag og på højere niveau. Når du efter endt GF2 eksamen har en praktikplads, skal du 4 gange på skole af ca. 6 måneders varighed.

På det sidste skoleophold aflægger du fagets svendeprøve og studentereksamen.

Det betyder, at du kan starte direkte på forskellige videregående uddannelser, og være ligestillet med elever fra STX. Du kan også vælge at bruge dit svendebrev og få job indenfor dit fag.

Hvilke jobmuligheder har jeg som bager eller konditor?

Som uddannet bager eller konditor er der jobmuligheder inden for mange områder i fødevarebranchen. Du vil kunne bestride jobbet som bager- eller konditorsvend, men i hotel- og restaurationsbranchen er der også brug for jeres kompetencer.

EUX bager og EUX konditor giver dig mulighed for at læse på en videregående uddannelse. Du kan evt. bygge på din EUX, så du erhverver dig en professionsbachelor i ernæring. 

EUV - For dig der er 25 år eller derover

Hvis du er over 25 år, kan du på baggrund af tidligere uddannelse og erhvervserfaring, søge om godskrivning på dele af uddannelsen.

Fx kan en person der har 2 års dokumenteret fagligt relevant arbejde få nedsat uddannelses tid - dette gør vi ved at lave en RKV på eleven, en såkaldt vurdering af dine kompetencer her og nu. Dem holder vi op imod uddannelsens kompetencebehov. 

Vigtige informationer

Navn:

Bager & Konditor


Varighed:

4 år og 6 måneder inkl. grundforløb 1 og 2


Trin 1

Bagværker


Specialer

Bager

Konditor


Adgangskrav:

Bestået GF2 samt en underskrevet uddannelsesaftale


Økonomi:

Elevløn

Geografisk placering

Næstved

Ringsted

Vordingborg

Haslev

Roskilde - Slagteriskolen