Handelsuddannelse med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Handelsuddannelse med specialer

På GF 2 specialiserer du dig inden for handel. Her lærer du den nødvendige teori og arbejder i professionelle handels - og forretningsmiljøer, så du er godt forberedt til hovedforløbet.

Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt som en kombination af teori og praktiske opgaver og projekter, hvor du lærer de grundlæggende discipliner inden for kundeservice, planlægning, logistik og indkøb samt innovative projekter. Det hele foregår i tæt samarbejde med erhvervslivet og handelsbranchen.

Hvis du har gået på grundforløb 1 (GF1), kan du fortsætte på GF 2.

Hvis du er under 25 år, og du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du begynde din erhvervsuddannelse på GF2.

EUX Business:
Er du interesseret i to uddannelser i en - skal du vælge EUX. Så kan du få din faglige erhvervsuddannelse samtidig med, at du får en gymnasial eksamen. Det giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Bemærk, EUX starter kun i januar og august.

Varighed: 20 uger (½ skoleår).

Adgangskrav:
For at begynde på GF2 skal du opfylde adgangskravene.

  • Du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning.
  • Du skal mindst have 02 i dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Hvis du ikke opfylder de tre ovenstående krav, kan du muligvis optages på baggrund af en individuel vurdering efter en gennemført centralt stillet test og samtale.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du begynde direkte på GF2, hvis du har afsluttet 9. eller 10.klasse.

Indhold:
På GF2 har du fagrettet undervisning, som giver dig de faglige kompetencer, der kræves for at du kan forsætte i hovedforløbet.

På GF2 får du også undervisning i fag som fx

  • Dansk på C-niveau
  • IT på C-niveau
  • Erhvervsøkonomi på C-niveau
  • Engelsk på C-niveau
  • Afsætning på C-niveau
  • Specialiserende erhvervsfag
  • Valgfag.
Du er ved at tilmelde dig

GF1

9./10. klasse

GF2 Under 25år

GF2 Over 25år

Hovedforløb

25år eller derover

Vigtige informationer

Navn:

Handelsuddannelse med specialer


Varighed:

GF2 - 20 uger


Adgangskrav:

9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik ELLER en underskrevet uddannelsesaftale


Økonomi:

SU

Geografisk placering

Næstved

Ringsted

Vordingborg

Haslev

Roskilde - Slagteriskolen