Grundforløb 1

Om grundforløb 1

Grundforløb 1 (GF1) er her, hvor du starter din erhvervsuddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. klasse -  eller er gået ud af skolen for under et år siden.

GF1 varer et halvt år (20 uger). Når du starter, skal du vælge en fagretning. En fagretning er et fælles uddannelsestema, der sigter mod en gruppe af uddannelser, der fagligt ligner hinanden. Du skal altså ikke vælge en specifik uddannelse før grundforløb 2 (GF2). Alle fagretningerne giver adgang til alle uddannelser på GF2.

På ZBC kan du vælge mellem disse fagretninger:

Hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

Hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Nyheder

Ansøgning om sammenlægning

Bestyrelserne for UCR Uddannelsescenteret i Roskilde - Slagteriskolen og ZBC har i dag ansøgt Undervisningsministeriet om at sammenlægge skolerne.

Læs mere

Grundforløb for HHX-studenter

Alle elever med en HHX-baggrund skal gennemføre et 5 ugers grundforløb samt bestå en grundforløbsprøve.

Læs mere

Finalister fundet....

Så er det afgjort, hvem der skal repræsentere ZBC til DM i erhvervscase i København til september.

Læs mere